Mediacje


  • Ukończyłem szkolenie z mediacji cywilnych zgodne ze standardami Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 października 2017r. uzyskując certyfikat dyplomowanego mediatora nr 05/06/2011.
  • Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy nr A-1362-12/16 z dnia 22 marca 2016r. zostałem wpisany na listę stałych mediatorów prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
  • Możliwe jest zlecenie mediacji w sprawie gospodarczej / cywilnej poprzez umowę stron jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego.
  • Prowadzę również mediacje będące wynikiem skierowania stron ( za ich zgodą ) do mediacji przez sąd rozpoznający sprawę.
Liczba unikalnych gości: 17825

Copyright © 2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO