Kancelaria


KANCELARIA RADCY PRAWNEGO WOJCIECH CHOJNOWSKI

Kancelaria istnieje od dnia 15 października 1992r . i zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców oraz - w ograniczonym zakresie- osób fizycznych. Kancelaria udziela przedsiębiorcom pomocy w zakresie:

  • rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych,
  • bieżącej obsługi prawnej ( w szczególności udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, projektowania umów, uczestnictwa w negocjacjach zmierzających do zawarcia umów lub rozwiązywania sporów ),
  • dochodzenia należności , zastępstwa procesowego przed sądami, zastępstwa przed organami egzekucyjnymi
Liczba unikalnych gości: 19014

Copyright © 2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO