Kancelaria Radcy Prawnego

Wojciech Chojnowski

O mnie


 • W roku 1984 ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Ukończyłem aplikację administracyjną.
 • Ukończyłem aplikację radcowską i zostałem wpisany pod numerem Bd-536 na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy.
 • Zawód radcy prawnego wykonuję od dnia 2 stycznia 1990r. , a od dnia 15 października 1992r. prowadzę kancelarię radcy prawnego w Bydgoszczy.
 • Posiadam uprawnienia mediatora sądowego w sprawach cywilnych i gospodarczych.
Wojciech Chojnowski - radca prawny

Kancelaria


KANCELARIA RADCY PRAWNEGO WOJCIECH CHOJNOWSKI

Kancelaria istnieje od dnia 15 października 1992r . i zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców oraz - w ograniczonym zakresie- osób fizycznych. Kancelaria udziela przedsiębiorcom pomocy w zakresie:

 • rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych,
 • bieżącej obsługi prawnej ( w szczególności udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, projektowania umów, uczestnictwa w negocjacjach zmierzających do zawarcia umów lub rozwiązywania sporów ),
 • dochodzenia należności , zastępstwa procesowego przed sądami, zastępstwa przed organami egzekucyjnymi

Uprawnienia


Mediacje


 • Ukończyłem szkolenie z mediacji cywilnych zgodne ze standardami Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 29 października 2017r. uzyskując certyfikat dyplomowanego mediatora nr 05/06/2011.
 • Decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy nr A-1362-12/16 z dnia 22 marca 2016r. zostałem wpisany na listę stałych mediatorów prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
 • Możliwe jest zlecenie mediacji w sprawie gospodarczej / cywilnej poprzez umowę stron jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego.
 • Prowadzę również mediacje będące wynikiem skierowania stron ( za ich zgodą ) do mediacji przez sąd rozpoznający sprawę.

Kontakt


Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Chojnowski

ul. Długa 32
85-034 Bydgoszcz
tel.0 52 322 45 41
tel./fax 0 52 322 74 44
E-mail
sekretariat@kancelariachojnowski.com
chojnowski@kancelariachojnowski.com

Linki


Krajowa Izba Radców Prawnych
www.kirp.pl
OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w BYDGOSZCZY – lista radców prawnych
oirp.bydgoszcz.pl
SĄD OKRĘGOWY w BYDGOSZCZY – lista stałych mediatorów
bip.bydgoszcz.so.gov.pl
Liczba unikalnych gości: 263

Copyright © 2019 KANCELARIA RADCY PRAWNEGO